BERGH Richard Portrait of painter Nils Kreuger 1883

BERGH Richard Portrait of painter Nils Kreuger 1883498 × 600 pixels
Full resolution‎ 1,078 × 1,298 pixels, file size: 322 KB
Porträtt av konstnären Nils Kreuger. Oil on canvas, 120.5 × 102.5 cm, (47.44 × 40.35 in) Statens Museum for Kunst, Copenhagen, Denmark

Technorati Tags: , , , , , , , , ,