LARSSON Carl Mrs Dora Lamm and her two eldest sons 1903

LARSSON Carl Dora Lamm and her two oldest sons 1903741 × 600 pixels
Full resolution‎ 1,772 × 1,434 pixels, file size: 1.31 MB
Dora Lamm och hennes två äldsta söner. Oil on canvas,  Länsmuséet Gävleborg, Gävle, Sweden

Technorati Tags: , , , , , , , , , , , , ,